The metal
Encyclopedia
  • band.1
  • 1 UMP wallpaper
  • 2 UMP wallpaper
  • 4 UMP wallpaper

Videos   All Music   Store   Photos 

The Jaguar Priest    

Scroll for Dutch

English

A debut album filled with a great mix of power and progressive metal.

The band was founded in 2012 by Michael Alexander, with the intention to merge various artists from around the world, working on an album. Besides guitarist Alexander, there are three other permanent members. These are singer Elina Laivera, singer Henrik Bath (Dark Water, Waken Eyes), and drummer Alex Landenburg (Luca Turilli's Rhapsody, 21 Octayne). In addition, Alexander has managed to persuade a battery of renowned artists to participate in this prestigious project. Some names to be mentioned yet: singers Nils K Rue (Pagan's Mind), Mark Jansen (Epica),(Mayan), Charlie Dominici (ex-Dream Theater). In addition, drummer Alessandro Bissa (Vision Divine), bassist Mike LePond (Symphony X) and keyboard player Emanuele Casali (DGM) contributed.

The songs are composed by Alexander and Laivera taking into account the vocal capabilities of the various guest singers. The result is amazing. Tight, complex melodies accompany the vocals. Guitar solos and pounding drum bursts, everything falls right into place. The alternation between hard, fast and slower fragments is well measured, making it become a balanced album. Ten strong songs can be found on the album. On Dreamstate we hear a perfect blend of the voices of Jansen and Laivera. Tacking soft and quiet, to loud and raw. In the almost nine-minute title track The Jaguar Priest, we hear that Dominici still has a great voice.

For the time being it stays with just this album, it is not known whether there will be a tour. And on this album, the conclusion is obvious, with this line-up there are expectations, which is more than positive. An absolute masterpiece.

Dutch 

Een debuutalbum gevuld met een fantastische mix van power en progressive metal.

De band werd in 2012 opgericht door Michael Alexander, met de bedoeling om diverse artiesten van over de hele wereld samen te laten werken aan een album. Naast gitarist Alexander zijn er nog drie andere, vaste bandleden. Dit zijn zangeres Elina Laivera, zanger Henrik Bath (Darkwater, Waken Eyes), en drummer Alex Landenburg (Luca Turilli's Rhapsody, 21 Octayne). Daarnaast heeft Alexander een hele batterij aan gerenommeerde artiesten weten over te halen om mee te werken aan dit prestigieuze project. Enkele namen moeten toch genoemd worden: zangers Nils K Rue (Pagan’s Mind), Mark Jansen (Epica,  Mayan), Charlie Dominici (ex-Dream Theater). Daarnaast hebben drummer Alessandro Bissa (Vision Divine), bassist Mike LePond (Symphony X) en toetsenist Emanuele Casali (DGM) hun steentje bijgedragen.

De nummers zijn gecomponeerd door Alexander en Laivera waarbij rekening werd gehouden met de vocale mogelijkheden van de diverse gastzangers. Het resultaat is verbluffend. Strakke, complexe melodielijnen begeleiden de zangpartijen. Gitaarsolo’s en dreunende drumsalvo’s, alles valt precies op zijn plek. Ook de afwisseling tussen harde, snelle stukken en wat langzamere fragmenten is goed uitgemeten, waardoor het een evenwichtig album is geworden. Tien sterke nummers zijn er op het album te vinden. Op Dreamstate horen we een perfecte mix van de stemmen van Jansen en Laivera. Laverend van zacht en rustig naar hard en rauw. Op het bijna negen minuten durende titelnummer The Jaguar Priest mag Dominici laten horen dat hij nog steeds over een geweldige stem beschikt.

Voorlopig blijft het bij het album, het is niet bekend of er getoerd gaat worden. En over dit album mag de conclusie duidelijk zijn, gezien de line up worden er verwachtingen geschept, en die worden meer dan ingelost. Een absoluut meesterstuk.

Source/Bron: Rockportaal

Members

Henrik Båth - Vocals

Michael Alexander - Guitars Lyrics Songwriting

Elina Laivera - Vocals Lyrics Songwriting

Alex Landenburg - Drums